Дејан Стефаноски - Виш Софтвер, DevOps и Cloud инженер Slider
Англиски | Македонски | Српски

Инфо

Име : Дејан Стефаноски

Емаил : dejan (at) tara.mk

Компанија : Тара Визија ДООЕЛ

Веб страни : stefanoski. (nl | mk | rs)
tara. (vision | mk | com.mk)

Јазици : Англиски, Македонски, Српски

За Мене

Виш Софтвер, DevOps и Cloud инженер


Дипломиран инженер по компјутерски науки и инженерство, специјализиран за сајбер одбрана, компјутерски криминал и форензика, искусен во Cloud Computing и инфраструктурни услуги вклучувајќи, но не ограничувајќи се на AWS Cloud, GCP, како и Cloud Native.

Имам многу долго професионално искуство во програмирање, развивање и имплементирање на софтвер на различни платформи користејќи различни алатки и технологии.

Работев и придонесов за бројни проекти од концепт до реализација, вклучувајќи архитектура, анализа, проценка на проекти и развојни операции додека менторирав помлади инженери, постојано кодирајќи според највисоките стандарди и освежувајќи ги своите вештини со цел секогаш да бидам во тек со модерните трендови и најновите технологии.

Вештини и Занимања

Cloud Архитектура и Cloud Инженерство

DevOps и Софтверско Инженерство

Објектно-ориентирано програмирање

Сервисно ориентирана архитектура

Enterprise Имплементации

Животен циклус на развој на софтвер

Програмски Јазици, Платформи и Алатки

Docker / Kubernetes / Git / CI|CD / ArgoCD

AWS Cloud / GCP / Terraform / Ansible

Mac / Linux / BASH

PYTHON / CLI / Serverless

JavaScript / HTML5 / CSS3

SQL / Eloquent / ORM

Образование и Сертификации

За збогатување на знаењето, посетував два универзитети во Македонија и успешно ја завршив програмата за размена во најстариот приватен воен колеџ во САД.

Силно верувам дека клучот за постигнување на извонредност е да се прифати долгорочен процес на учење. На крајот, растот доаѓа на сметка на напуштањето на зоната на удобност преку постојан предизвик за себе преку знаење и секојдневна пракса.